GMAINS PROGRAMME – GROUP – 1 – MAINS

பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005 பற்றி எழுதுக

  பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005 பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தில் கூறப்பட்ட நோக்கம் பேரழிவுகளை நிர்வகிப்பதாகும், இதில் தணிப்பு உத்திகள், திறன் மேம்பாடு மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்தியாவில், இந்த சட்டம் ஜனவரி 2006 இல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்த சட்டம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தை (என்.டி.எம்.ஏ) நிறுவுகிறது, இது இந்தியாவின் பிரதமர் தலைமையில் இருக்கும். இந்த சட்டம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு உதவ ஒரு தேசிய செயற்குழுவை (என்.இ.சி) அமைக்குமாறு …

பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005 பற்றி எழுதுக Read More »

Group – 1 Mains Answer Writing – Tamilnadu Architectures

Tamilnadu is a showcase of architectures, explain with examples Pallava Simha Vishnu, the legendary king of imperial Pallava started the art of architecture. It grew at the time of Mahendra Varman and his son Narasimha varman. Raja Simhan, another Pallava king attempted to make the interlocking system of Temple building. Cholas At the age of …

Group – 1 Mains Answer Writing – Tamilnadu Architectures Read More »

Group – 1 Mains Answer Writing – The origin and growth of communalism during the British period.

Trace the origin and growth of communalism during the British period.   Communalism in British India is traced to religious reform movements.    Arya Samaj and Theosophical Society – Hinduism. Wahabi and Khilafat movements – Islam. Cow Protection Associations and to prevent the killing of cows led to riots and the spread of communalism. “Hindu …

Group – 1 Mains Answer Writing – The origin and growth of communalism during the British period. Read More »

Group -1 – Mains – ம. சிங்காரவேலர் மற்றும் மயிலை சின்னதம்பி ராஜா பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக / Write a Short note on M. Singaravelar and M.C. Rajah

ம. சிங்காரவேலர் (1860-1946) சென்னை மாகாண தொழிலாளர் இயக்க நடவடிக்கைகளில், தொழிலாளர் இயக்க முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர். சென்னையில் பிறந்த அவர் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சார்ந்த மாநிலக் கல்லூரியில் பயின்று பட்டம் பெற்றார். இளமைக் காலத்தில் பௌத்தத்தைப் பரிந்துரை செய்தார். அவர் தமிழ், ஆங்கிலம், உருது, இந்தி, ஜர்மன், பிரெஞ்ச் மற்றும் ரஷ்யன் என பலமொழிகள் அறிந்திருந்ததோடு காரல் மார்க்ஸ், சார்லஸ் டார்வின், ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஆகியோரின் கருத்துக்களைத் தமிழில் வடித்தவர். 1923 இல் முதல் …

Group -1 – Mains – ம. சிங்காரவேலர் மற்றும் மயிலை சின்னதம்பி ராஜா பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக / Write a Short note on M. Singaravelar and M.C. Rajah Read More »

What is the Blue Revolution?

What is the Blue Revolution? How can it overcome the challenge of sustainability, currently faced by India’s fisheries sector? Blue revolution: – The Blue Revolution refers to the significant growth and intensification of global aquaculture production –domestication and farming of fish, shellfish, and aquatic plants– from the middle of the 20th century to the present, …

What is the Blue Revolution? Read More »

Group – 1 – Mains – வணிக வங்கிகளின் தேசியமயமாக்கலின் நோக்கங்களை விளக்குக. / Explain the objectives of the nationalization of commercial banks.

தேசியமயமாக்கலின் நோக்கங்கள் பின்வரும் நோக்கங்களை அடைவதற்காக இந்திய அரசு வணிக வங்கிகளை தேசியமயமாக்கியது. தேசிய மயமாக்கலின் முதன்மையான நோக்கம் சமூக நலத்தை அடைவதேயாகும். வேளாண்மை, சிறு தொழில் மற்றும் குடிசைத் தொழில் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை விரிவுபடுத்துவதற்கும், பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் நிதி தேவைப்பட்டது. தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் தனியார் முற்றுரிமையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் சமூகத்தில் தேவையான பகுதிகளுக்கு இலகுவாகக் கடன் அளிப்பதற்கும் பேருதவியாக இருந்தன. இந்தியாவில் ஏறத்தாழ 70% மக்கள் கிராமப்புறங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். எனவே, கிராமப்புற மக்களிடையே வங்கிச் செயல்பாடுகளை …

Group – 1 – Mains – வணிக வங்கிகளின் தேசியமயமாக்கலின் நோக்கங்களை விளக்குக. / Explain the objectives of the nationalization of commercial banks. Read More »

இந்திய அரசமைப்பின் சிறப்பு அம்சங்களை விரிவாக கூறு  / Elucidate the salient features of Indian Constitution.

இந்திய அரசமைப்பின் சிறப்பியல்புகள் நீளமான எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு இந்திய அரசமைப்பு தான் உலகிலேயே நீளமான எழுதப்பட்ட அரசு அமைப்பாக கருதப்படுகிறது. மாநிலங்கள் மத்திய அரசு மற்றும் அவற்றுக்கு இடையிலான உறவுகள் குறித்த பல்வேறு விதிகளை கொண்டுள்ளது.  நமது அரசு அமைப்பை உருவாக்கிய மேதைகள் உலகின் பல அரசமைப்பு மற்றும் பல்வேறு அரசமைப்பின் மூலங்களிலிருந்து நம் அரசமப்பை உருவாக்கியுள்ளனர்.  தனிநபர் உரிமைகளை அடிப்படை உரிமைகளாகும் அரசு கொள்கையின்  வழிகாட்டு நெறிமுறைகளாகவும் செயல்முறை விவரங்கள் என பிரிவாகவும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இறையாண்மை …

இந்திய அரசமைப்பின் சிறப்பு அம்சங்களை விரிவாக கூறு  / Elucidate the salient features of Indian Constitution. Read More »

ஒரு பொருளாதாரத்தில் பணவீக்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைகள் யாவை? / What are the causes and effects of inflation on the economy?

பணவீக்கம் பணவீக்கம் என்பது தொடர்ச்சியான மற்றும் குறிப்பிடும் படியான பொது விலைமட்ட அதிகரிப்பு ஆகும்.  சற்று விளக்கமாக கூறினால், பணவீக்கம் என்பது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளில் பொதுவிலைமட்ட அதிகரிப்பு விகிதத்தையும், அதன் விளைவாக பணத்தின் வாங்கும் சக்தி குறைவதையும் காட்டுகிறது. பணவீக்கத்திற்கான காரணங்கள் இந்தியாவில் பல்வேறு காரணங்களால் பணவீக்கம் ஏற்படுகிறது. அது ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன: பண அளிப்பு உயர்வு காகித பண அளிப்பு உயர்வினால் மொத்த தேவை அதிகரித்து பணவீக்கம் ஏற்படுகிறது. பெயரளவு பண …

ஒரு பொருளாதாரத்தில் பணவீக்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைகள் யாவை? / What are the causes and effects of inflation on the economy? Read More »

தமிழ்நாட்டின் நீர் ஆதாரங்களைப் பற்றி எழுதவும். / Give an account on water resources of Tamil Nadu.

தமிழ்நாட்டின் நீர் வளங்கள் இந்திய பரப்பளவில் நான்கு சதவீதத்தையும் மக்கள் தொகையில் 6% கொண்டுள்ள தமிழ் நாடு இந்திய நீர் வளத்தில் 2.5 சதவீதத்தை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மேற்பரப்பு நீரில் 95 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகவும் மற்றும் நிலத்தடி நீரில் 80 சதவீதத்திற்கு அதிகமாகவும் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் பல்நோக்கு ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு திட்டங்கள்: பல்நோக்கு ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு திட்டங்கள், அடிப்படையில் வேளாண்மை நீர்ப்பாசனம் மேம்பாட்டிற்காகவும் மற்றும் நீர்மின்சக்தி உற்பத்திக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.  இருப்பினும் இவை …

தமிழ்நாட்டின் நீர் ஆதாரங்களைப் பற்றி எழுதவும். / Give an account on water resources of Tamil Nadu. Read More »

Group – 1 – Mains – இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் யாவை? அணிசேரா இயக்கத்தில் ஆப்பிரிக்க ஆசிய நாடுகளை இணைத்ததில் பிரதமர் நேரு அவர்களின் பங்கினை விளக்குக. / What were the basic principles of India’s foreign policy? What role did Prime minister Nehru in organizing the Afro-Asian countries into a non-aligned movement.

இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கை சுதந்திர இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கைக்கான அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் இந்தியா விடுதலை அடைவதற்கு குறைந்தது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உருவாக்கப்பட்டன எனலாம். இந்தக் கோட்பாடு விடுதலைப் போராட்டத்தின்போது படிப்படியாக வளர்ச்சியுற்றது. காலனியம் எந்த வடிவில் வந்தாலும் அதை எதிர்ப்பது என்பதே இந்தக் கோட்பாட்டின் அடிநாதமாகும்.  ஜவகர்லால் நேருவே இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையை முதன்மையான சிற்பி ஆவார்.  இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் காலனிய எதிர்ப்பு (அ) ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு, இன ஒதுக்கலை எதிர்த்தல், …

Group – 1 – Mains – இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் யாவை? அணிசேரா இயக்கத்தில் ஆப்பிரிக்க ஆசிய நாடுகளை இணைத்ததில் பிரதமர் நேரு அவர்களின் பங்கினை விளக்குக. / What were the basic principles of India’s foreign policy? What role did Prime minister Nehru in organizing the Afro-Asian countries into a non-aligned movement. Read More »

error: Content is protected !!
Open chat
Hello Exam Machine Team. I Would Like To Join TNPSC Group 2 Mains Test Batch.